cloud cloud cloud cloud cloud cloud

อัตราค่าบริการโดเมน

gTLDs (โดเมนระดับบนสุดหมวดทั่วไป)

สามารถจดโดเมนได้ทันที ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ

โดเมน จดโดเมนใหม่ ต่ออายุโดเมน ย้ายโดเมนเข้า
.com 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี
.net 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี
.org 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี
.biz 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี
.info 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี
.name 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี
.us 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี
.club 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี
.asia 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี
.in 750 บาท/ปี 750 บาท/ปี 750 บาท/ปี
.cc 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี
.mibi 1,000 บาท/ปี 1,000 บาท/ปี 1,000 บาท/ปี
.tel 1,000 บาท/ปี 1,000 บาท/ปี 1,000 บาท/ปี
.pro 1,000 บาท/ปี 1,000 บาท/ปี 1,000 บาท/ปี
.tv 1,250 บาท/ปี 1,250 บาท/ปี 1,250 บาท/ปี
.me 1,250 บาท/ปี 1,250 บาท/ปี 1,250 บาท/ปี

*Privacy Protection ราคา 100 บาท/ปีccTLDs (โดเมนระดับบนสุดหมวดรหัสประเทศ)

จะต้องใช้เอกสารสำหรับจดโดเมน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ เอกสารจดโดเมน

โดเมน จดโดเมนใหม่ ต่ออายุโดเมน ย้ายโดเมนเข้า
.in.th 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี
.co.th 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี
.ac.th 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี
.go.th 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี
.or.th 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี
.mi.th 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี
.net.th 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี