How to Pay

1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ธนาคาร สาขา เลขบัญชี ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี
กสิกรไทย เดอะมอลล์ บางกะปิ 732-2-18972-5 ออมทรัพย์ ชาคริต สงวนวงศ์
กสิกรไทย เทสโก้โลตัสถลาง (ภูเก็ต) 538-2-24266-3 ออมทรัพย์ JAIDEAWHOSTING
กรุงเทพ เดอะมอลล์ บางกะปิ 234-4-243577 สะสมทรัพย์ ชาคริต สงวนวงศ์
กรุงเทพ เทสโก้โลตัสถลาง (ภูเก็ต) 618-7-07706-7 สะสมทรัพย์ JAIDEAWHOSTING
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 160-235754-0 ออมทรัพย์ ชาคริต สงวนวงศ์
*กรุณาโอนเงินตามจำนวนที่ระบบได้แจ้งไป หากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ไม่สามารถหักจากยอดชำระได้
แจ้งชำระเงิน
2. ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่าน PayPal

paypal

ท่านสามารถเลือกช่องทางสำหรับการชำระด้วย PayPal โดยท่านสามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้ในหน้าวิธีการชำระเงิน และระบบจะนำท่านไปยังเว็บไซต์เพย์พาวเพื่อเรียกเก็บเงิน กรุณาทำตามขั้นตอนการชำระเงินอย่างเคร่งครัด โดยจะมีค่าธรรมเนียม 4.4% + 11 บาท และช่องทางชำระเงินนี้ไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน

3. ชำระเงินด้วยบัตรทรูมันนี่


ลูกค้าสามารถชำระเงินด้วยบัตรทรูมันนี่ด้วยวิธีการเติมเงินเข้าสู่เงินในบัญชีสมาชิก และใช้เงินในบัญชีสมาชิกชำระเงินค่าบริการ สำหรับช่องทางบัตรทรูมันนี่จะมี ค่าธรรมเนียม 16% โดยจะหักค่าธรรมเนียมออกจากมูลค่าของบัตร สามารถศึกษาวิธีชำระเงินด้วยบัตรทรูมันนี่ได้จาก วิธีเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิกด้วยบัตรทรูมันนี่