cloud cloud cloud cloud cloud cloud

นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)

นโยบายการคืนเงิน

  • 1.หากผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจในการใช้บริการ สามารถขอคืนเงินได้ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ทางเราได้จัดส่งข้อมูลการใช้งานให้
  • 2.ผู้ใช้บริการ จะต้องไม่ทำผิดข้อตกลง และทำผิดกฏหมาย
  • 3.บริการที่สามารถคืนเงินได้ คือ Web Hosting, SSD VPS Hosting
  • 4.ค่าบริการในการจดโดเมนเนม ไม่สามารถคืนเงินได้ แต่ผู้ใช้บริการสามารถย้ายโดเมนไปยังผู้ให้บริการอื่นได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง หลังจากจดโดเมนมาแล้วเป็นเวลา 60 วัน
  • 5.สงวนสิทธิ์หักค่าธรรมเนียมการคืนเงิน เมื่อมีการเรียกเก็บจากธนาคารหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน
  • 6.การโอนเงินคืน ผู้ให้บริการจะคืนเงินให้ทางบัญชีธนาคารเท่านั้น และผู้ใช้บริการจะต้องส่งสำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร และสำเนาบัตรประชาชน โดยเอกสารทั้ง 2 อย่าง จะต้องเป็นชื่อเดียวกันเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ชำระเงินในช่องทางที่ระบบสามารถคืนเงินกลับไปยังต้นทางที่ชำระเงินมาได้ เช่น ชำระผ่าน PayPal